maanantai 7. heinäkuuta 2014

Haikkaanlahden reitti - luonto- ja kulttuurimaisemaa pariksikin päiväksi

Maakunnallisen reittihuoltajan kokemuksia (osa 1)
Täksi kesäksi minulle tarjoutui mahdollisuus päästä tutustumaan maakuntamme retkeilyreitistöön Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön reittihuoltajana Ekri-hankkeessa. Pestini kestää kesäkuun alusta elokuun loppuun asti ja toimenkuvana teen mm. reittien kartoitustyötä sekä autan reittien huoltoon ja kunnostukseen liittyvissä tehtävissä, kuten reittimerkintöjen lisäämisessä ja viittojen toimittamisessa, sekä voin toimia apuresurssina myös isommissa projekteissa, kuten raivauksessa, puuhuollossa, yms. Työtehtäväni määräytyvät sen mukaan, missä alueen kuntien reittihuollosta vastaavat näkevät apuni tarpeellisimmaksi.

Tuntumaa tulevaan työhön kävin hakemassa kesäkuun alussa Haikkaanlahden reitiltä Taipalsaarelta. Palautteen mukaan reitin kartoittamiselle ja pienille huoltotöille oli ilmennyt tarvetta ja niinpä lähdin matkaan vesuri toisessa ja kamera toisessa kädessä. Lisäksi pakkasin reppuun kaikkea muuta tarpeellista, mitä esimerkiksi laavun ympäristön siistiminen voisi edellyttää.

Haikkaanlahden retkeilyreitti kiertelee Saimaan saariston metsäluonnossa ja Taipalsaaren kylämaisemissa. Koko reitin pituus on n. 20 km, josta ensimmäisenä päivänä kuljin 13,5 km Savilahdentien eteläpuolella ja toisena päivänä 6,3 km Savilahdentien pohjoispuolella. Takaisin lähtöpaikalle eli Haikkaanlahden urheilukentälle kävelin Savilahdentietä pitkin. Reitti on maasto-osuuksiltaan pääasiassa keskivaativa, tieosuudet ovat helppokulkuisia.

Reitin eteläinen osuus
Yleiseltä ilmeeltään Haikkaan-lahden reitin eteläinen osuus on maisemaltaan ja metsätyypeiltään mukavan vaihtelevaa. Polku esittelee Suomen luontoa moni-puolisesti. Polku kulkee kangas-maastossa, männikköisillä kallioilla ja mäillä, mutta välillä myös tuoreemmissa notkoissa. Reitin varrella näki niin kookkaita saniaisia, kielojen täyttämiä rinteitä, kuin palleroporonjäkälän kansoittamia kallioitakin. Niin ikään reitin tarjoama kulttuurimaisema järvenranta-osuuksineen oli kaunista katseltavaa. Peltoaukealla näkyi hanhia ja jossain kauempaa kuului joutsenen lentoonlähdön äänet. Eteläisellä osuudella taukopaikkana on Riutan laavu, joka sijaitsi kauniilla paikalla.


Kunnostustarpeita
Eteläinen reittiosuus oli paikoin aika märkä, eikä reitistä oikein selvinnyt kuivin jaloin. Myös  reitin märimmässä paikassa olleet pitkospuut olisivat kunnostuksen tarpeessa. Reitti on ilmeisesti ollut vailla huoltoa pari vuotta ja se näkyi mm. reitin paikoittaisena umpeenkasvuna. Raivasin vesurin kanssa polkua enemmän auki, mutta raivattavaa silti jäi. Parissa kohtaa maastossa oli tehty myös metsätöitä ja koneellista raivausta, ja näissä kohdissa reittimerkinnät olivat päässeet katoamaan. Kartan avulla oikea suunta löytyi kyllä, mutta uusia reittimerkintöjä tarvitaan. Yksi tällaisista paikoista oli mielenkiintoinen kosteikko, joka oli raivattu metsään. Kosteikkoalueelle oli laitettu linnunpönttöjä. Retkeilyreitin kulkijana olisi ollut mielenkiintoista tietää, miksi tällainen kosteikko on perustettu.Savilahdentien pohjoispuolinen osuus
Toisena päivänä kulkemani pohjoinen reittiosuus oli maastoltaan kuivempaa, mutta kaipaisi sekin kiireesti huoltotoimenpiteitä. Muutamasta oleellisesta risteyksestä sekä tuoreelta hakkuuaukealta puuttuivat reittimerkinnät. Myös pohjoinen reittiosuus kaipaa raivausta, etenkin nuoret mäntytaimikot olivat päässeet kasvamaan polun päälle. 


Kuren laavun kävijoilla olisi opittavaa
Pohjoisen osuuden taukopaikka, Kuren laavu, sijaitsi hyvällä paikalla ja sopivan kävelymatkan päässä. Ikävä kyllä laavun ympäristö oli sotkuinen: laavulla oli roskia ja käymälä oli kaatunut/kaadettu. Tällainen toiminta on tietysti hyvin ikävää. Jokaisen näitä kaikille ilmaisia retkeilypalveluita käyttävän tulisi ymmärtää oma vastuunsa palvelujen käyttäjänä. Hyvä ohjesääntö olisi jättää taukopaikka aina sellaiseen kuntoon, kuin mitä toivoisi sen olevan, kun itse sinne saapuu.


Tämäkin reitti kunnostuskohteeksi
Haikkaanlahden reitti sijaitsee lyhyen matkan päässä Lappeenrannasta ja voi sen puolesta houkutella myös kaupunkilaisia retkipäivän - tai jopa kahden - viettoon. Muun muassa tästä syystä olisi hyvä, että reitti saataisiin kuntoon ja kävijöille jäisi siitä mukavat muistot. 


Oman toimenkuvani puolesta aion kesän aikana parantaa Haikkaanlahden reitin reittimerkintöjä ja toimittaa reitille uusia viittoja. Raivaustarpeesta ja muista isommista huoltotoimista on informoitu reittihuollosta vastaavaa tahoa.Toivotaan, että Haikkaanlahden reitti saadaan paremmin kuljettavaan kuntoon. Maisemallisesti reitti tarjoaa mukavasti niin luonto- kuin kulttuurielämyksiä. Pituuden puolesta reitillä on mahdollisuus toteuttaa eri vaihtoehtoja; kokonaisuudessaan 22 km pitkän reitin pystyy kulkemaan jopa päivässä, mutta vaihtoehtoisesti voi tehdä myös kuten minä ja jakaa matkaa. Savilahdentien lisäksi reitillä on muitakin oikaisumahdollisuuksia. Haikkaanlahden reitistä voi tulostaa tästä kartan, joka on oikeastaan reitin infotaulu.

Teksti ja kuvat Mari Matikainen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti