maanantai 27. tammikuuta 2014

Kysellään käyttäjiltä retkipalveluistaEtelä-Karjalan virkistysaluesäätiö teki kesällä 2013 kyselyn retkisatamissa. Kysely tehtiin perinteiselle paperilomakkeelle. Vastauksia saatiin 94, joista 17 vastaajaa oli Venäjältä.

Yleisesti ottaen vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä retkisatamien palveluihin. Erityisen tyytyväisiä olivat juuri venäläiset veneilijät, he eivät antaneet lainkaan 3 pistettä huonompaa arviota mistää kohteesta, kun asteikko oli 1 (huono) - 5 (erittäin hyvä). Kun kaikkien vastaajien keskiarvo oli 4,0 - venäläisten antamien pisteiden keskiarvo retkistamien palveluille oli 4,6.

Mikä retkikohteen palveluvaso on riittävä?
Suomalaiset vastaajat ilmaisivat kehujen lisäksi myös tyytymättömyyttään. Satamosaaressa, Päihäniemessä, Ilkonsaaressa ja Hietasaaressa huonoksi arvioitiin opasteita, polttopuuhuoltoa ja laituria. Hietasaaressa polttopuuhuollon lisäksi valitettiin aiheellisesti saunan lattian kunnosta.

Mielenkiintoista vastauksissa oli se, että usein vastaukset hajosivat jopa koko skaalalle 1-5 samassa kohteessa - samasta asiasta. Laituripalvelut saatettiin arvioida huonoksi, vaikka laituri poijuineen on käytössä. Samassa kohteessa toiset vastaajat pitivät laituria erittäin hyvänä. Sama koski opastusta. Tämän kysymyksen yhteydessä olisi mielenkiintoista tutkia tarkemmin vastaajien odotuksia, mitkä ovat odotukset tai mihin on verrattu. Samoin olisi kiinnostavaa saada toteuttamiskelpoisia parannusehdotuksia niiltä vastaajilta, jotka arvioivat retkisataman saunan 1 pisteellä huonoksi.

Alla olevassa taulukossa on yhdistetty kaikki retkisatamat. ja vastaajaryhmät. 
Pisteytys: 1=huono, 5=erittäin hyvä. Taulukon numerot ovat vastausten lukumääriä.
  
Retkikohteen kunto / retkeilypalvelujen laatu
1
2
3
4
5
keskiarvo
Opasteet perille ja paikan päällä                  
4
1
16
33
29
4,0
Nuotiokatokset / tulipaikat                               
0
0
16
40
33
4,2
Polttopuuhuolto                                            
6
13
17
31
21
3,5
Käymälät                                                      
1
8
18
41
22
3,8
Laituri (eräissä retkisatamissa)                                                          
 
2
5
15
22
36
4,1
Sauna (eräissä retkisatamissa)                    
5
5
16
19
26
3,8
Retkikohteiden siisteydestä huolehditaan    
1
3
15
40
28
4,0

Kyselyn jatko?
Pohdinnassa on miten kyselyä jatketaan tänä vuonna. Venesatamissa tapaa kävijöitä takuuvarmasti keskellä kesää kauniilla säällä. Miten tavoitetaan parhaiten retkeilijöitä myös maastosta, vaikkapa Ruokolahden retkeilyreitin laavulta? Vastaisitko, jos laavulla olisi pyyntö vastata  verkkokyselyyn? Millaisia porkkanoita tarvitaan vastausten saamiseksi?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti