tiistai 1. huhtikuuta 2014

Mikä ihmeen Geopark?

Geopark nostaa Saimaan kansainväliseksi luontomatkailukohteeksi

Luontomatkailun kasvu on yksi maailman johtavista matkailun trendeistä. Suosituksi luontomat-kailun konseptiksi on nousemassa Geopark – myös Suomessa. Geopark on merkittävää geologista perintöä sisältävä rajattu alue, josta nousevat myös alueen keskeinen luonnon- ja kulttuurihistoria. Geoparkin alueella tulee olla riittävästi matkailupalveluja ja matkailijavirtaa, sillä sen tavoitteena on kestävän luontomatkailun kehittäminen. Geopark ei ole suojelualue. Jokaisella Geopark-puistolla on oma perusteema tai tarina.

Geopark on arvostettu luontomatkailun brändi ja kehittämistyökalu

Geopark-konsepti kokoaa eri toimijat yhteisen toimintamallin alle, jolloin alueen luontomatkailun kehittäminen helpottuu ja kehittämiseen käytössä olevat resurssit voidaan suunnata mahdollisimman tehokkaasti oikeisiin kohteisiin. Geopark tarjoaa kansainvälisen tuen ja uusimmat innovaatiot luontomatkailukohteiden kehittämisessä ja tuotteistamisessa. Kukin Geopark-alue suunnittelee itse oman mallinsa, jonka puitteissa alueella toimitaan osana kansainvälistä Geopark-verkostoa.

Vetovoimaa alueen matkailuun

Matkailullisen vetovoiman näkökulmasta Geopark-alueet ovat rinnastettavissa kansallispuistoihin ja UNESCOn maailmanperintökohteisiin, joiden kävijämäärät ovat jatkuvasti kasvaneet. Geopark-verkosto, European Geoparks Network (EGN), toimii UNESCON suojeluksessa.

Suomessa Geoparkeja on toistaiseksi yksi, Rokua Geopark. Uusia Geopark-alueita suunnitellaan parhaillaan esimerkiksi Pohjois-Karjalaan, Lappiin ja Etelä-Pohjanmaalle. Ympäristöministeriöön on perustettu maaliskuussa 2013 kansallinen Geopark-komitea koordinoimaan Suomen Geopark-asioita.

Saimaa Geomatkailukohteeksi -hanke

Saimaan geologinen historia, luonto ja kulttuurihistoria sekä matkailuelinkeinon kehitys luovat edellytytkset eteläisen Saimaan Geoparkille. Saimaan synnyllä on jännittävä geologinen tarina, mutta toisaalta Saimaan geologiaa ei ole juurikaan hyödynnetty matkailullisesti, ja tästä näkökulmasta tehdyt geologiset selvitykset puuttuvat.

Saimaa Geomatkailukohteeksi -hanke aloittaa työn Saimaan geomatkailun kehittämiseksi. Alueen matkailuun sopivat geologiset resurssit käydään läpi ja kootaan yksiin kansiin, jolloin toimijat saavat perustiedot geomatkailun kehittämiseksi alueellaan. Samalla toimijat kootaan yhteen kehittämään Saimaan geomatkailua ja kestävää luontomatkailua. Hankkeessa valmistellaan Geopark-toimintamallia ja työstetään hakemus Geopark-verkostolle.

Miksi Geopark halutaan Saimaalle?

Geopark parantaa Saimaan luontomatkailun kehittämistä ja luo sille pysyvät puitteet. Saimaan ainutlaatuinen tarina päästää tuotteistamaan tehokkaammin ja tuomaan helpommin esiin esimerkiksi alueelle toteutettavissa Saimaa Geopark-opastuspisteissä. Geopark-status tulee lisäämään eteläisen Saimaan vetovoimaa luontomatkailualueena, mutta se myös velvoittaa kaikki alueen toimijat kestävään toimintatapaan.

Saimaa Geoparkin on suunniteltu sijoittuvan Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueelle. Imatran Seudun Kehitysyhtiö hallinnoi hankkeen, jolle rahoitus on haettu maakuntalii-oilta ja kunnilta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 260 000 euroa vuosille 2014-2015 Maakunta-rahaa on alustavasti varattu hankkeelle 70 % kustannuksista.
Teksti: Minna Kähtävä-Marttinen, Saimaa Geomatkailukohteeksi-hankkeen projektipäällikkö

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti